• Zadania finansowane z budżetu Państwa lub Państwowych Funduszy Celowych