• Specjalna Strefa Ekonomiczna

Gmina miejska Iława należy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w ramach tzw. Podstrefy Iława

Planujesz budowę nowego zakładu, modernizację swojego przedsiębiorstwa lub myślisz o rozwoju swojej działalności? Z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą  Ekonomiczną  S.A. uzyskasz wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji.

Dzięki Polskiej Strefie Inwestycji możesz uzyskać ulgę podatkową na realizację nowej inwestycji niezależnie od wielkości Twojej firmy. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu, nowoczesnych usług dla biznesu oraz B+R.

  • Inwestujesz w dowolnej lokalizacji
  • Zyskujesz nawet do 70% wartości inwestycji
  • Nie płacisz podatku dochodowego nawet przez 15 lat

Wysokość ulgi podatkowej zależy od:

  • wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji
  • lokalizacji inwestycji
  • wielkości przedsiębiorstwa

Koszty kwalifikowane inwestycji to nakłady inwestycyjne na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne lub dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z realizacją nowej inwestycji.

Maksymalna intensywność (wysokość) pomocy publicznej na obszarze zarządzanym przez Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi:

  • 50% wydatków kwalifikowanych dla województwa warmińsko-mazurskiego
  • dla średnich przedsiębiorców przepisy podwyższają maksymalną wysokość pomocy o 10%, a dla małych i mikro o 20%.

PIGUŁKA INFORMACYJNA