• 18
    STY 2023

  • Kategoria:Realizacje inwestycji miejskich, Aktualności wsparcie państwowe

    Trwają prace budowlane na ulicy Dworcowej, Gospodarskiej oraz Łąkowej realizowane w ramach programu Polski Ład.

W ramach inwestycji pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez budowę dróg na terenie miasta Iławy”, rozpoczęły się prace budowlane na ulicy Dworcowej, Gospodarskiej i Łąkowej, które wykonuje Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych „IPB-EXIM” Sp. z o.o. z Iławy. 

zdjęcie

Na zadanie pozyskano dofinansowanie z programu RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STARTEGICZNYCH edycja 2 w wysokości 7 706 604,54 zł, co stanowi 95% kosztów inwestycji. Udział własny Gminy Miejskiej Iława wyniesie 405 610,77 zł, co stanowi 5% środków przewidzianych na realizacje zadania. Całkowity koszt realizacji inwestycji to 8 112 215,31 zł.

W ramach robót budowlanych na ulicy Dworcowej, zostaną wykonane prace polegające na budowie drogi oraz ścieżki rowerowej o nawierzchniach asfaltowych, chodników, oświetlenia ulicznego i uzbrojenia podziemnego, w tym przebudowę sieci wodociągowej, elektroenergetycznej z wymianą oświetlenia na energooszczędne typu LED oraz budowę kanału technologicznego. Obecnie trwają prace rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej drogi oraz chodników. 
Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców, pracowników firmy realizującej zadanie oraz tempa wykonywania prac budowlanych i jak najszybszej realizacji robót, droga została zamknięta dla ruchu samochodowego i pieszych na cały okres prac budowlanych. Wszystkie prace na ulicy Dworcowej potrwają kilka miesięcy i powinny zakończyć się na w połowie wakacji.

W ramach robót budowlanych na ulicy Gospodarskiej, zostaną wykonane prace polegające na budowie nawierzchni (utwardzone zostaną drogi gruntowe), chodników oraz miejsc postojowych, wybudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, zostaną zamontowane lampy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz zostanie wybudowany kanał technologiczny. Obecnie wykonywane są prace związane z kanalizacją deszczową. Ulica Gospodarska będzie realizowana jako ostatnia. Roboty budowlane powinny zakończyć się w listopadzie.

W ramach robót budowlanych na ulicy Łąkowej, zostaną wykonane prace polegające na budowie nawierzchni (utwardzone zostaną drogi gruntowe), chodników, wybudowana zostanie sieć elektroenergetyczna, zostaną wybudowane nowe i wymienione stare lampy oświetleniowe na nowe z energooszczędnym oświetleniem typu LED z systemem sterującym intensywnością oświetlenia. Przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa, sieć elektroenergetyczna, wodociągowa oraz   telekomunikacyjna. Obecnie wykonywane są prace związane z kanalizacją deszczową. Wszystkie prace budowlane powinny się zakończyć się we wrześniu.

Podane terminy zakończenia prac są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac całości zadania, został ustalony zgodnie z umową na dzień 18 lutego 2024r.