• 26
  LUT 2024

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Rekrutacja do przedszkoli w Iławie- INFORMACJE

Zbliża się termin rekrutacji w miejskich przedszkolach na terenie Iławy.  W tym roku wnioski będzie można składać wylącznie elektronicznie. Wszystkie informacje i harmonogram rekrutacji w poniższym artykule. 

zdjęcie

Drodzy Rodzice i Opiekunowie.

Rekrutacja na wolne miejsca w iławskich przedszkolach miejskich rozpocznie się 4 marca 2024 r. o godz. 9:00, a skończy 22 marca 2024 r. o godz. 15:00. Po raz pierwszy wnioski będzie można wypełnić tylko w wersji elektronicznej logując się na stronie https://nabordoprzedszkola.pl/ilawa-przedszkola. Żeby zarejestrować się w systemie rodzic lub opiekun prawny będzie musiał posiadać adres e-mail oraz znać numer PESEL zgłaszanego dziecka.

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, dla których wniosek zostanie wypełniony w wersji elektronicznej. Taki wniosek będzie automatycznie rejestrowany w systemie rekrutacyjnym. Następnie należy go wydrukować, podpisać przez obojga rodziców/opiekunów prawnych i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. Do wniosku dołącza się odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyszczególnionych we wniosku. Ich skan można będzie załączyć w momencie wypełniania wniosku. Oryginał należy okazać w przedszkolu pierwszego wyboru.

W sytuacji braku możliwości dostępu do systemu rekrutacyjnego oraz wydrukowania wniosku, przedszkole stworzy możliwość dopełnienia formalności w siedzibie placówki.

Kolejność składania wniosków nie ma żadnego wpływu na wyniki rekrutacji.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Iława. Starsze dzieci, które posiadają opinię o odroczeniu obowiązku szkolnego również mogą przystąpić do procedury rekrutacyjnej. Wnioski rodziców dzieci 2,5 letnich oraz wnioski rodziców dzieci mieszkających poza Gminą Miejską Iława, będą rozpatrywane po rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc w przedszkolu.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr LVIII/615/22 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Iława, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu miejskim. Informacje dotyczące funkcjonowania danej placówki można uzyskać bezpośrednio w przedszkolu lub na jego stronie internetowej.

Przedszkola miejskie w Iławie pracują w następujących godzinach:

 • Przedszkole Miejskie nr 2 Integracyjne: 6:00 – 16:30,
 • Przedszkole Miejskie nr 3: 6:00 – 16:30,
 • Przedszkole Miejskie nr 4 im. Chatka Przyjaciół Kubusia Puchatka: 6:00 – 16:30,
 • Przedszkole Miejskie nr 5: 6:30 – 16:00,
 • Przedszkole Miejskie nr 6: 6:00 – 17:00.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami przedszkola pierwszego wyboru. W przypadku problemów związanych ze złożeniem wniosku, prosimy o kontakt mailowy support@nabordoprzedszkola.pl

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkoli publicznych, dla których Gmina Miejska Iława  jest organem prowadzącym:

 1. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu rekrutacyjnym: 4.03.2024 r. – 22.03.2024 r.
 2. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną
  w postępowaniu rekrutacyjnym: 27.03.2024 r. – 29.03.2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym: 3.04.2024 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym: 5.04.2024 r.
 5. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego w postępowaniu uzupełniającym: 19.08.2024 r. - 21.08.2024 r.
 6. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego przez komisję rekrutacyjną
  w postępowaniu uzupełniającym: 23.08.2024 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym: 26.08.2024 r.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym: 27.08.2024 r.