• 27
    GRU 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Projekty UE

    Dostawa sprzętu komputerowego dla dzieci

Dotarł sprzęt zakupiony w ramach projektu: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

zdjęcie

Do Urzędu Miasta Iławy dotarł dzisiaj sprzęt komputerowy, który będzie służył dzieciom byłych pracowników PGR. 178 laptopów Lenovo, 7 komputerów stacjonarnych oraz 3 tablety zostały zakupione w ramach zakończonego w zeszłym tygodniu przetargu. Sprzęt zostanie przekazany wnioskodawcom, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane, w I połowie stycznia 2023 r.

O terminach oraz zasadach odbioru sprzętu zostaną Państwo poinformowani oddzielnym komunikatem, który zostanie opublikowany na stronie urzędu, w lokalnych mediach, profilach społecznościowych miasta, a także za pośrednictwem systemu Librus.