• 07
  MAJ 2024

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Iławie kadencji 2024-2029- FOTORELACJA

Za nami pierwsza sesja Rady Miejskiej w Iławie kadencji 2024-2029. Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiedzeniu przewodniczył senior gremium pan Roman Brzozowski, a posiedzenie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.

Podczas pierwszej sesji, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, wręczone zostały zaświadczenia o wyborze dla burmistrza oraz radnych.Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Iławie pani Anita Bukowska przekazała symbolicznie Dawidowi Kopaczewskiemu zaświadczenie o wyborze na urząd burmistrza oraz wszystkim członkom gremium zaświadczenia o wyborze na radną/radnego. Przewodnicząca podziękowała szczególnie członkom komisji wyborczej za ciężką pracę i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem wyborów.

zdjęcie

W Radzie Miasta Iławy kadencji 2024-2029 zasiedli:

KWW Michała Młotka "Razem dla Iławy" (9 mandatów):

 • Tomasz Woźniak,
 • Martyna Wyżlic,
 • Jolanta Michalewska,
 • Adam Żyliński,
 • Ewa Jackowska, 
 • Dariusz Paczkowski, 
 • Michał Młotek, 
 • Aneta Rychlik, 
 • Hubert Rólkiewicz.

KWW Burmistrza Dawida Kopaczewskiego - Łączy na Iława (7 mandatów):

 • Anna Pogodowska,
 • Agata Wacławska, 
 • Janusz Bednarski,
 • Zbigniew Miecznikowski, 
 • Michał Kamiński, 
 • Marzena Bendelewska,
 • Tomasz Klepacki.

KW Prawo i Sprawiedliwość (5 mandatów):

 • Andrzej Rykaczewski,
 • Dariusz Rozborski, 
 • Roman Brzozowski, 
 • Elżbieta Rudnicka, 
 • Piotr Rykaczewski. 

Ważnym punktem posiedzenia było także złożenie ślubowania przez każdego z radnych.

Przewodniczącym Rady Miejskiej w Iławie został pan Roman Brzozowski, a Wiceprzewodniczącymi pan Andrzej Rykaczewski. W prezydium zasiadł także pan Zbigniew Miecznikowski.

Na sesji radni wybrali także przewodniczących komisji, którymi zostali:

- Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gospodarczego,Budżetu i Finansów: pani Agata Wacławska;

- Przewodniczącym Komisji Problematyki Społecznej został: pan Michał Kamiński;

- Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pani Anna Pogodowska.

Ustalono również składy osobowe komisji tematycznych, w tym także Komisji Rewizyjnej.

 

Podczas obrad dotarła do Iławy smutna wiadomość o śmierci Jana Ptaszyna Wróblewskiego, wybitnego muzyka, Honorowego Obywatela Iławy. Jego odejście radni uczcili minutą ciszy.

 

Wszystkim Radnym oraz Burmistrzowi Dawidowi Kopaczewskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia oraz satysfakcji w wypełnianiu tej ważnej, społecznej roli dla dobra mieszkańców naszego miasta.