• 24
    PAZ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Projekty UE

    Informacja nt. realizacji projektu "Grant PPGR"

Aktualny stan realizacji projektu.

zdjęcie

Urząd Miasta Iławy informuje zainteresowane osoby, iż 19.10.2022 r. zostało ogłoszone II postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego w ramach niniejszego projektu. Ogłoszenie będzie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualne min. 35 dni. 

I postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu zostało unieważnione ze względu na przekroczenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia. Po zakończeniu II postępowania nastąpi weryfikacja i wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku pozytywnego zakończenia procedury wybrany dostawca w ciągu 30 dni powinien dostarczyć sprzęt komputerowy. Informacje o terminie i formie przekazania sprzętu zostaną przekazane za pośrednictwem:

  • portalu miastoilawa.pl;
  • profilu miasta na portalu społecznościowym Facebook;
  • lokalnych mediów;
  • szkół zlokalizowanych na terenie miasta (po uzgodnieniu formy informowania z dyrekcją placówek)

Planowany termin przekazania sprzętu komputerowego na chwilę obecną nie jest ustalony ze względu na rozpoczęte postępowanie. Jest on uzależniony od potencjalnych zapytań ze strony oferentów, które wydłużają procedurę; rozstrzygnięcia postępowania oraz terminu dostawy sprzętu, na którą oferenci będą mieli 30 dni.

Głównymi powodami braku pierwotnie planowanego terminu przekazania sprzętu beneficjentom są: długi termin oczekiwania na podpisanie umowy przez Centrum Projekt Polska Cyfrowa i przekazanie środków oraz wzrost cen sprzętu komputerowego, a co za tym idzie unieważnienie pierwszego postępowania.