• 22
    CZE 2022

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Ogłoszenie I przetargu nieograniczonego nr 10 na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Jagiellończyka w Iławie.