• 20
    STY 2022

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości gruntowych i lokalowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, położonych w Iławie przy ul. Jagiełły, Wojska Polskiego, Kopernika, Kresowej i Wiejskiej.

Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych i lokalowych będących własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.