• 14
    STY 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, NGO

    Konkurs: Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie.

Burmistrz Miasta Iławy ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego.

zdjęcie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Rodzaj zadania: Pozaszkolne formy zajęć żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie.