• 08
    LIS 2021

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    17 listopada 2021 rusza czwarty nabór do żłobka

Już po raz czwarty zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w projekcie pt. Żłobek w Iławie.

zdjęcie

17 listopada 2021 rusza czwarty nabór do żłobka

Już po raz czwarty zapraszamy do zgłoszenia chęci udziału w projekcie pt. „Żłobek w Iławie”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Zgłoszenia będą przyjmowane w budynku Żłobka Miejskiego w Iławie.

Unijny projekt „Żłobek w Iławie” jest realizowany w budynku placówki przy ul. Bohaterów Westerplatte 5 w Iławie od lipca 2019 roku. Dotychczasowa lista rezerwowa została wyczerpana, zatem nadszedł czas na kolejną rekrutację.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa przez 8 dni od środy, 17 listopada 2021, od godz. 10:00 do środy, 24 listopada 2021, do godz. 14:00. Zatem od 17 listopada 2021 punktualnie od godz. 10:00 będzie można dostarczać dokumenty zgłoszeniowe. Co ważne, należy je zamknąć w kopercie z napisem ŻŁOBEK. Nie warto też przynosić dokumentów przed wyznaczoną datą i godziną, gdyż nie zostaną wzięte pod uwagę podczas rekrutacji.

O wynikach rekrutacji poinformujemy na stronie internetowej miastoilawa.pl w ostatnim dniu listopada.

Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji. W Regulaminie podane są kryteria dostępu oraz pierwszeństwa wraz z punktacją. W razie równej liczby punktów o pierwszeństwie decyduje data i godzina przyjęcia kompletnego zgłoszenia.

UWAGA:

1. Wydrukuj dokumenty na drukarce NIEKOLOROWEJ.

2. Upewnij się, że dobrze wypełniłeś wszystkie dokumenty, które dotyczą Twojej sytuacji, gdyż nie będzie można ich później uzupełnić ani poprawić.

3. Pamiętaj o dołączeniu oryginału lub kopii odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka.

4. Nie wkładaj do koperty Regulaminu rekrutacji oraz nie dotyczących Ciebie załączników.

5. Włóż dokumenty do koperty, zaklej ją i zatytułuj „ŻŁOBEK”.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

ZGŁOSZENIE

Załącznik 1B lub Załącznik 2

Oświadczenie RODO