• 07
    PAZ 2021

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Ustny przetarg nieograniczony - nieruchomość przy ul. Sobieskiego 37A w Iławie

I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, położonej w Iławie przy ul. Sobieskiego 37A.

zdjęcie

Nieruchomość na sprzedaż przy ul. Sobieskiego 37A w Iławie

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława, położonej w Iławie przy ul. Sobieskiego 37A

  • Lokalizacja: woj. warmińsko- mazurskie, powiat iławski, miasto Iława, ul. Sobieskiego 37A. 
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 0,0232ha zabudowana budynkiem użytkowym o powierzchni użytkowej 504 m2
  • Oznaczenie nieruchomości: obręb nr 10, działka nr 185/17 o pow. 0,0232 ha z budynkiem użytkowym o powierzchni 504 m2, umiejscowiona w strefie centralnej miasta na terenie usług nieuciążliwych. Lokalizacja nieruchomości jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej.
  • Przeznaczenie nieruchomości w mpzp: teren zabudowy przemysłowo-składowej B-U5.

Cena wywoławcza nieruchomości: 1.535.000,00 zł brutto

Wadium przetargowe: 160.000,00 zł brutto

Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium przetargowe. 
Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu: 8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali nr 215 Urzędu Miasta Iławy przy ul. Niepodległości 13.