• 15
    MAR 2023

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Iławskie Centrum Kultury w gronie laureatów konkursu Narodowego Centrum Kultury !

Mamy powód do radości! Zgodnie z wynikami naboru tegorocznej edycji projektu organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury ZAPROŚ NAS DO SIEBIE nasze Iławskie Centrum Kultury znalazło się w gronie instytucji kultury zakwalifikowanych do tegorocznej edycji programu.

zdjęcie

Radość jest tym większa, że w konkursie wybrano tylko 14 domów kultury z całej Polski! W zacnym gronie znalazło się właśnie Iławskie Centrum Kultury.

ZAPROŚ NAS DO SIEBIE to program szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, który zakłada uczenie się poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji między uczestnikami. Odbywa się to podczas wizyt studyjnych, warsztatów, spotkań zespołowych.

 Wsparcie dla instytucji kultury zakłada:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  •  wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania i budowania zespołu,
  •  programowanie i rozwój oferty programowej instytucji na 2024 rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

 

GRATULUJEMY!