• 23
    STY 2023

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Kamienica na Wiejskiej już po remoncie!

Kolejny zabytkowy budynek w Iławie odzyskał blask! Dzięki pracom remontowym elewacji i wnętrza, budynek przy ulicy Wiejskiej 2a po wielu latach prezentuje się zdecydowanie lepiej.

zdjęcie

- W miarę możliwości finansowych planujemy prace remontowe budynków, które są naszą własnością. W sposób szczególny staramy się dbać o najstarsze obiekty  o wartości historycznej. Jednak najważniejszym naszym celem jest poprawa komfortu osób  w nich mieszkających poprzez  stwarzanie im godnych warunków życia.– mówi burmistrz Dawid Kopaczewski

Prace, które zostały wykonane w budynku na ulicy Wiejskiej 2 A podzielone były na dwie części: niską i wysoką. Część niska, która ze względów technicznych musiała zostać rozebrana, zbudowana była z cegły ceramicznej i posiadała stropodach drewniany pokryty papą asfaltową. Z części materiałów rozbiórkowych odzyskano te, które były w dobrym stanie technicznym m.in. stolarkę okienną i drzwiową i wykorzystano ponownie.

Z kolei zakres prac w części wysokiej obejmował m.in. remont elewacji, wymianę okien, malowanie klatki schodowej, a także wykonanie instalacji ciepłej wody i centralnego ogrzewania, poprzez wykonanie węzła cieplnego wraz z przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wykonawcą wszystkich prac była firma AKROROTERION BIS Pracownie konserwacji dzieł sztuk, Wąbrzeźno, która została wybrana w postępowaniu przetargowym. Całkowita koszt  prac prowadzonych w budynku wyniósł: 330 696,00 zł

-Remonty budynków, które wymagają prac konserwatorskich są bardzo kosztowne, jednak stopniowo planujemy renowację tam, gdzie jest ona konieczna. W 2022 roku na bieżące remonty i modernizacje mieszkań wydaliśmy ok. 1.140.000 zł. Wszystko po to, tak aby nasi mieszkańcy mieli zapewnione bezpieczeństwo i komfort- mówi Paweł Korobczyc Prezes ITBS Sp. Z o.o.