• 22
    LIS 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Burmistrz Dawid Kopaczewski: monitorujemy sprawę windy na Dworcu PKP w Iławie.

W związku z licznymi  sygnałami docierającymi do Urzędu Miasta od mieszkańców dotyczących korzystania z platformy na perony na Dworcu PKP burmistrz zwrócił się w tej sprawie do zarządu PKP. W  imieniu mieszkańców zostało wysłane  zapytanie w sprawie możliwości instancji windy na perony.  

zdjęcie

Osoby poruszające się wózku, aby dostać się obecnie na peron na iławskim dworcu mogą skorzystać z platformy, która uruchamiana jest na życzenie przez ochronę dworca. To rozwiązanie nie jest jednak komfortowe nie tylko  dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim,  ponieważ wymaga wcześniejszego zgłoszenia, ale także dla osób z małymi dziećmi  w wózkach, osób starszych czy z ciężkim bagażem, które zgodnie z regulaminem platformy nie mogą z niej skorzystać .

W piśmie, w którym burmistrz  zwrócił się do PKP w sierpniu czytamy m.in.: (…)podczas zakończonej w 2015 roku modernizacji stacji zamontowane zostały platformy schodowe, jednakże rozwiązanie to jest niewystarczające i trudne w użytkowaniu. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się montaż wind komunikujących przejście podziemnez poszczególnymi peronami.

 Burmistrz zadał także pytanie czy w planach inwestycyjnych przewidywana jest budowa wind i czy takie rozwiązanie było rozważane podczas projektowania modernizacji stacji w 2015 roku.  Ponadto w piśmie burmistrz  zwrócił się także z prośbą do spółki  o ponowne podjęcie tematu:  Jednocześnie, w imieniu mieszkańców i podróżnych, uprzejmie proszę o ponowne podjęcie tematu montażu wind, w szczególności wystąpienie do konserwatora zabytków o wyrażenie zgody na zastosowanie takiego rozwiązania ułatwiającego komunikację w obrębie stacji i wpisanie tego zadania do planu inwestycji kolejowych. Zgodnie z moją wiedzą podobna sytuacja miała miejsce podczas modernizacji dworca kolejowego w Malborku i w tamtym przypadku ostatecznie udało się Państwu zapewnić dostęp do peronów poprzez budowę wind”.  

W odpowiedzi od PKP z października br. czytamy m.in. o tym, że na chwilę obecną spółka nie ma sprecyzowanych planów dotyczących montażu wind na stacji Iława Główna.  Takie rozważania były podczas inwestycji pn. „Modernizacja linii kolejowej E 65/ C-E 65 na odcinku Warszawa-Gdynia- obszar LCS Iława, LCS Malbork”. Wówczas jednak ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na stacji zaprojektowano platformy schodowe.

Sprawa instalacji windy na perony może zostać ponownie poddana pod dyskusję podczas wspólnego spotkania zarządu Spółki PKP z konserwatorem zabytków oraz przy udziale władz miasta.  Wolę spotkania potwierdza burmistrz Kopaczewski.  O efektach rozmów oraz o dalszym rozwoju sprawy windy na dworcu będziemy informować na bieżąco.