• 04
    SIE 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Mienie komunalne - ogłoszenia

    Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Iławie przy ul. Chopina - działka nr 676/22

 

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Iława, położonej w Iławie przy ul. Chopina.

Lokalizacja: woj. Warmińsko-Mazurskie, powiat iławski, miasto Iława, ul. Chopina.

Opis nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w północnej części miasta Iławy, w pobliżu J. Jeziorak w odległości około 1 km od centrum miasta. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ul. Chopina. Działka jest niezabudowana, posiada regularny kształt, wydłużony. Teren jest nierówny, nieuporządkowany, częściowo porośnięty krzakami. Na działce, od strony zachodniej, usytuowane są podziemne sieci energetyczne średniego napięcia (dwie czynne i jedna nieczynna).  W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna a w dalszej odległości J. Jeziorak wraz z plażą miejską oraz ścieżka pieszo-rowerowa. Zbywana nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania.

Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków: obręb nr 2, działka nr 676/22 o pow. 0,0983 ha, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą nr EL1I/00028059/7.