• Zmiany klimatu dotyczą nas wszystkich. Wspólnie zdecydujmy jak się do nich przygotować.

Skutki zmian klimatu w postaci m.in. ekstremalnych zjawisk pogodowych takich jak nawalne deszcze czy susze odczuwamy na własnej skórze. Aby optymalnie przygotować się do tych zmian oraz zminimalizować ich negatywne skutki Iława opracowuje Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu. Dokument nie może jednak powstać bez głosu mieszkańców, dlatego zapraszamy na konsultacje społeczne.

We współpracy z ekspertami z Instytutu Ochrony Środowiska-Państwowego Instytutu Badawczego powstaje strategiczny dokument dla miasta Iławy będący odpowiedzią na coraz bardziej widoczne i odczuwalne skutki zmian klimatu. Adaptacja do tych zmian oznacza proces, w którego trakcie następują po sobie kolejno fazy: przygotowania, realizacji i oceny skuteczności wdrożenia wyznaczonych kierunków działań.
Miasto tworzą jego mieszkańcy, to oni znają je najlepiej i potrafią określić, czego w nim brakuje, a co należałoby poprawić. To w końcu komfort mieszkańców jest sprawą priorytetową, a wsłuchanie się w ich głos jest najważniejszym punktem przy planowaniu zmian. Dlatego rozpoczynamy pierwszą z dwóch rund konsultacji społecznych, która rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 19 marca br. W tym czasie każdy z mieszkańców będzie mógł przedstawić swoje propozycje i wnioski do miejskiego planu mailowo w formie dokumentu tekstowego na adres um@umilawa.pl, osobiście w Wydziale Komunikacji Społecznej lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Iławy z dopiskiem Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu. Forma jest dowolna, nie obowiązuje wzór formularza, uwagi wystarczy zapisać w formacie doc.
Również w tym czasie tj. 15 marca o godzinie 17:00 w trybie zdalnym odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. – Zależy mi na tym, aby iławianie mieli aktywny udział w kształtowaniu naszego miejskiego planu. Nikt lepiej od nich nie wie, jakich zmian potrzebuje nasze miasto. Dlatego gorąco zachęcam do przesyłania własnych propozycji i spostrzeżeń, a także do udziału w pierwszym spotkaniu, które będzie okazją do wzajemnej wymiany i konfrontacji poglądów- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców i organizacje z terenu Iławy, którzy chcieliby posłuchać, jak zmiany klimatyczne w Iławie oceniają eksperci. Spotkanie będzie nie tylko okazją do poznania oceny fachowców i zadania im pytań, ale także do zgłoszenia własnych uwag i wniosków do dokumentu.

Uwaga!  Zainteresowanych udziałem w spotkaniu z ekspertami, prosimy o zgłaszanie chęci udziału mailowo na adres: um@umilawa.pl lub komunikacja@umilawa.pl do 15 marca do godz. 12:00. Link do spotkania zostanie przesłany w poniedziałek.