• Tholen (Holandia)

Umowa partnerska z gminą Tholen podpisana została w 1994 roku.

 

Płaszczyzny współpracy:

  •  opieka zdrowotna, opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi
  •  sport, kultura, oświata, turystyka i rekreacja
  •  wspólna realizacja projektów tematycznych
  •  wymiana wiedzy i doświadczeń w dziedzinach dotyczących administracji