ul. Kopernika 26, 14-200 Iława
dyrektor:  Zbigniew Henryk Bółkowski
Pole działania:
  • Edukacja

Celem działalności stowarzyszenia "Targowisko" jest szerzenie idei wolności gospodarczej, prawa własności, odpowiedzialności i kształtowanie postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy - 0000347356
Główny Urząd Statystyczny - 280478753
Urząd Skarbowy - 744-17-85-324