ul. 1-go Maja 5a, 14-200 Iława
tel.:  505 075 931 / 089 649 79 49
e-mail:  zk.ilawa@psouu.org.pl
www:  http://www.psouu.ilawa.pl/
Pole działania:
  • Ochrona zdrowia
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna
  • Wsparcie dla bezrobotnych

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.
Zadania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym obejmują w szczególności:
-Rzecznictwo interesów, z wykorzystaniem m.in. instrumentu praw człowieka,
-Inicjowanie rozwiązań prawnych,
-Organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju placówek, programów i usług dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych w zakresie kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji i terapii, edukacji, przygotowania do pracy, zatrudnienia, opieki mieszkaniowej, rekreacji oraz wspierania w samodzielności, a także pomoc ich rodzinom (m.in. przez udostępnianie informacji, grupy wsparcia, krótkoterminowe zastępowanie w opiece, itp.),
-Współpraca z organami władzy rządowej i samorządowej w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz formułowania odpowiedniej polityki społecznej,
-Szkolenia rodziców i profesjonalistów.

Prowadzone działania:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Iławie zajmuje się rehabilitacja społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych od 3 roku życia do ok. 65 roku życia.

Najmłodsze osoby skupione są wokół Zespołu Rehabilitacyjno - Terapeutycznego, który przeznaczony jest dla osób od 3 do 18 roku życia, w Warsztacie przebywają osoby od 18 do 55 roku życia, natomiast w ramach Centrum Wspierania Aktywności Osób Niepełnosprawnych mogą korzystać osoby od 18 do 65 roku życia.

Wszystkie formy wsparcia oferowane przez nasze Stowarzyszenie są bezpłatne.

Sposób, godziny kontaktu: pon. - pt. w godz. 7.00 - 15.00
 
Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy - 0000340480
Główny Urząd Statystyczny - 280449740
Urząd Skarbowy - 744-15-33-261
 
 
Przekaż 1% podatku:
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Iławie
ul. 1 Maja 5A
14-200 Iława
Nr konta:

63 8831 0002 2001 0007 7086 0001