ul. Dąbrowskiego 11/11, 14-200 Iława
tel.:  89 649-39-03
fax:  89 648-23-28
dyrektor:  Remigiusz Zakrzewski
Pole działania:
  • Pomoc niepełnosprawnym
Celem stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i młodzieży z wadami słuchu.

Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:
1) Świadczenie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z wadami słuchu oraz ich rodzinom
2) Organizowanie wypoczynku
3) Zakup sprzętu potrzebnego do rehabilitacji
4) Prowadzenie działalności informacyjnej oraz szkoleniowej
5) Zarządzanie posiadanymi urządzeniami
6) Prowadzenie rehabilitacji osób z upośledzonym słuchem.
 
Obszary działań
 
Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona zdrowia
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, kultura, ekologia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Sport, turystyka, wypoczynek
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy - 0000046239
Główny Urząd Statystyczny - 510590892
Urząd Skarbowy - 744-14-07-958