ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława
tel.:  604 963 630
e-mail:  justynalugowska@wp.pl
Pole działania:
  • Pomoc niepełnosprawnym
  • Pomoc społeczna

Celem Fundacji jest (w miarę posiadanych przez Fundacje środków):
1. Niesienie pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych
- prawnej (informacje o przysługujących im prawach, możliwości dochodzenia roszczeń i sposobie postępowania przy szeroko rozumianej likwidacji skutków wypadków)
- finansowej
- rzeczowej
- psychologicznej.
2. Organizowanie i finansowanie pomocy rehabilitacyjnej poszkodowanym w celu ich powrotu do zdrowia, a także ich uaktywnienie i zdobywanie przez nich samodzielności w nowej sytuacji życiowej.
3. Pomoc prawna w dochodzeniu swych praw przed organami sprawiedliwości i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi.
4. Wspomaganie placówek medycznych.
5. Prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej dla ofiar wypadków.
6. Prewencja w ruchu drogowym.
7. Promowanie wiedzy, w szczególności wśród młodzieży szkolnej, z zakresu prawa o ruchu drogowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Sposób, godziny kontaktu: w godz. 10.00 - 13.00
 
Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy - 0000102297
Główny Urząd Statystyczny - 511450414
Urząd Skarbowy - 744-16-14-918