ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława
tel.:  604 963 630
fax:  89 648 41 90
e-mail:  a.kopaczewska@feir.pl
www:  https://pl-pl.facebook.com/Fundacja-Edukacji-i-Rozwoju-106100342814871/
Pole działania:
  • Edukacja
  • Kultura
  • Ochrona zdrowia
  • Pomoc społeczna
  • Rozwój rynku pracy
  • Wsparcie dla bezrobotnych

Główne Cele statutowe Fundacji to:
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy
- aktywizacja społeczna, gospodarcza oraz rozwój przedsiębiorczości
- wszechstronne działania na rzecz poprawy sytuacji społecznej grup dyskryminowanych, słabszych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
- działalność naukowa, oświatowa i kulturalna
- ochrona i promocja zdrowia.

Działalność Fundacji opiera się na pracy kilkuosobowego wykwalifikowanego zespołu (niezatrudnionego na stałe w Fundacji), który skupia się przede wszystkim na pozyskiwaniu środków unijnych na realizację projektów o charakterze edukacyjnym.
Do tej pory Fundacja pozyskała ok. pół miliona złotych ze środków unijnych, dzięki którym przeszkolonych zostało ok. 400 osób. Wśród osób, którym pomogliśmy znaleźli się przedstawiciele większości grup społecznych, m.in. dzieci, młodzież i dorośli (zarówno pracujący jak i bezrobotni) z terenów wiejskich, a także niepracujące matki chcące powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem bądź też wychowywaniem dziecka.

Sposób, godziny kontaktu: pon. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
 
Rejestry:
Krajowy Rejestr Sądowy - 0000290260
Główny Urząd Statystyczny - 280249722
Urząd Skarbowy - 744-17-46-324