• 14
    WRZ 2023

  • Informacja o sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych przez Gminę Miejską Iława od 14.09.2023 r.

Na podstawie art.  9 ust. 1 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r., poz. 40 z poźn. zm.) informuje się, że Gmina Miejska Iława od dnia 14 września 2023 r. rozpoczyna sprzedaż paliwa stałego.

Wszystkie zainteresowane zakupem węgla osoby proszone są o złożenie wniosku dostępnego w Kancelarii Urzędu Miasta Iławy (pokój 120) lub w Wydziale Zarządzania Kryzysowego (pokój 404), w terminie od 14 września 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.

Dostępny asortyment węgla to groszek/ekogroszek w ilości 6,1 t.

Cena za jedną tonę węgla wynosi 1.400,00 zł brutto.

Zakupu węgla może dokonać (bez limitu) każda zainteresowana osoba z Gminy Miejskiej Iława i spoza niej. Każdy, kto wcześniej złożył wniosek na zakup węgla, może ponownie ubiegać się o jego nabycie. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności wpływu.

Telefon kontaktowy do pracownika urzędu: 89 649 01 35

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Urząd Miasta Iławy
ul. Niepodległości 13
14-200 Iława