• Ulgi i zwolnienia

W Iławie już od kilku lat funkcjonuje regionalna pomoc inwestycyjna, która służyć ma przyciąganiu do miasta wartościowych projektów gospodarczych. Pomoc dla przedsiębiorców i inwestorów, którzy na terenie miasta utworzą nowe miejsca pracy w związku z nową inwestycją, polega na zwolnieniu od podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części.

Przepisy dotyczące zwolnień od podatku od nieruchomości budynków, budowli lub ich części reguluje uchwała nr L/510/14 Rady Miejskiej w Iławie z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie miasta Iławy stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej