• COVID-19 Iławski Pakiet Wsparcia

Pandemia Covid-19 mocno odcisnęła piętno na podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. Rosnące ceny materiałów i surowców, ograniczenia eksportowe, zmniejszenie zamówień i inwestycji, zmniejszenie przychodów z działalności przy jednoczesnym zachowaniu poziomu kosztów to tylko kilka przykładów, z którymi musieli poradzić sobie lokalni przedsiębiorcy. Koniecznym było stworzenie pakietu wsparcia dla iławskich przedsiębiorców.

Oto jego najważniejsze założenia:

OBNIŻKA LUB UMORZENIE DZIERŻAWY OBIEKTU MIEJSKIEGO

Burmistrz Iławy na wniosek przedsiębiorcy będzie mógł udzielić wsparcia w zakresie kosztów dzierżawy obiektu miejskiego:

 •  obniżenie czynszu w przypadku ograniczenia działalności w wyniku COVID-19,
 •  całkowite zwolnienie z czynszu w przypadku zawieszenia działalności z powodu COVID-19.

Wsparcie będzie przyznawane indywidualnie na podstawie analizy dokumentów dostarczonych przez przedsiębiorcę.

ODROCZENIE/UMORZENIE/ROZŁOŻENIE NA RATY PŁATNOŚCI PODATKÓW

Na indywidualny wniosek przedsiębiorcy Burmistrz Iławy będzie miał możliwość:

 •  odroczenia terminu płatności podatku,
 •  rozłożenia płatności podatku na raty.

Wniosek przedsiębiorcy może wpłynąć przed lub po wyznaczonym terminie płatności.

 •  umorzenia części lub całości podatku.

Wniosek przedsiębiorcy musi wpłynąć po wyznaczonym terminie płatności.

Wnioski powinny zostać przygotowane w formie indywidualnego pisma skierowanego do Burmistrza Miasta Iławy. Należy opisać w nim sytuację firmy wywołaną epidemią COVID-19 (wpływ na wyniki finansowe, liczbę klientów itp.).

DORADZTWO I DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Urząd Miasta będzie realizował działania doradcze i informacyjne o możliwościach skorzystania ze wsparcia zewnętrznego:

 •  Banku Gospodarstwa Krajowego,
 •  Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie,
 •  Funduszy Wsparcia,
 •  Rządowej Tarczy 1.0 i 2.0,
 •  innych.

Wszelkie informacje i zapytania w ww. zakresie należy kierować na adres mailowy: doradztwo@umilawa.pl lub telefonicznie 89 649 01 39.

ZMNIEJSZENIE OPŁAT ZA ODPADY

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili lub ograniczyli działalność mogą złożyć deklarację zmiany obsługi odbioru odpadów:

 •  zmniejszającą liczbę pojemników oraz częstotliwość odbioru odpadów,
 •  zerową w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Deklaracja w formie on-line (e-Deklaracja)

Druk deklaracji w formie elektronicznej (Deklaracja D-1)

Co do tej pory już się udało?

Z pozytywnym przyjęciem spotkał się pomysł utworzenia grupy „Iława na wynos” na profilu miejskim na Facebooku, który wspiera lokalną branżę gastronomiczną i spożywczą. Powstał on po to, aby pomóc w tym trudnym czasie iławskim przedsiębiorcom. Do grupy dołączyć może każdy przedsiębiorca z branży a dzięki temu, że zainteresowanie jest tak duże (do grupy przyłączyło się już 3000 osób) zamówienie posiłku bez wychodzenia z domu jest dziecinnie proste.

Iławo! Bądźmy solidarni z lokalnymi przedsiębiorcami i wspierajmy ich jak tylko to możliwe. Pomagając im, pomagamy także sobie! #wspierajmyiławskibiznes.