• 25
    MAJ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Projekty UE

    Umowa na grant PPGR podpisana

Informujemy, że Skarb Państwa podpisał z Gminą Miejską Iława umowę na realizację projektu w ramach "Grantu PPGR".

zdjęcie

Umowa podpisana

Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowało o podpisaniu i wejściu w życie umowy o dofinansowanie projektu w ramach naboru „Granty PPGR”.  W związku z niniejszym Urząd Miasta Iławy przystępuje do wdrożenia procedury przetargowej. Szacuje się, że cały proces potrwa ok. 1,5 m-ca. Termin dostawy sprzętu do urzędu przewidywany jest na okres wakacyjny. O dacie przekazania sprzętu rodzinom, które pozytywnie przeszły proces weryfikacyjny dokumentacji i zostały zakwalifikowane do wsparcia, poinformujemy w kolejnych komunikatach.

Prosimy o śledzenie informacji na stronie internetowej www.miastoilawa.pl (zakładka https://miastoilawa.pl/aktualnosci/projekty-ue), na której będziemy publikowali najnowsze informacje na temat realizacji grantu.