• 22
    GRU 2021

  • Kategoria:Projekty UE

    Projekt "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie"

zdjęcie

Projekt "Rozwój niskoemisyjnego transportu miejskiego w Iławie"

Celem projektu jest poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców na terenie Iławy poprzez poprawę rozbudowę infrastruktury transportu zbiorowego oraz rozwój zasobów taboru autobusowego.
Koszt projektu: 6 313 637,98 zł
Kwota dofinansowania: 4 264 542,57 zł
Okres realizacji: do 30.09.2022 r.
W ramach projektu zostaną wybudowane zatoki przystankowe na ul. Kopernika oraz Al. Jana Pawła II, zakupione zostaną dwa autobusy elektryczne wraz z ładowarką oraz system biletomatów do floty autobusowej. Ponadto, na terenie miasta, zamontowane zostaną 4 kolejne tablice przystankowe: przy ul. Niepodległości 2 szt., na ul. Ostródzkiej i na ul. Dąbrowskiego.
 
Budowa zatok na ul. Kopernika została już zakończona, trwa realizacja inwestycji na Al. Jana Pawła. Prace zakończą się w II kwartale 2022 r.
 
Umowę na dostawę ładowarki została podpisana 17.12.2021 r. z firmą Elektometal z Cieszyna. Natomiast dwa autobusy elektryczne dostarczy firma Busnex na podstawie umowy podpisanej 20.12.2021 r.
 
Przetarg na dostawę i montaż tablic przystankowych i bilietomatów zostanie ogłoszony w styczniu.