• 15
    LIP 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Nabór na ławników

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu ogłasza nabór kandydatów na wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027 w liczbie:

➢ do Sądu Rejonowego w Iławie 2 ławników.

zdjęcie

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW UPŁYWA 5 sierpnia 2024 roku.

Informacje w sprawie naboru oraz formularze dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Iławy w zakładce „Wybory i Referenda” oraz w Biurze Rady Miejskiej w Iławie pod numerami tel.: 89 649 01 20 lub 89 649 01 22.