• 08
  LUT 2024

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Aby móc pomagać, trzeba zadbać najpierw o siebie.  Ruszyła kolejna edycja programu opieki wytchnieniowej w Iławie na 2024 rok zainicjowanego przez burmistrza Iławy.

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami Jej istotą jest zapewnienie opieki osobie niesamodzielnej, dzięki czemu jej opiekun może odpocząć od codziennych obowiązków i załatwić swoje sprawy. To pomoc przydzielonego opiekuna w miejscu zamieszkania, sfinansowanie usług u specjalisty lub wsparcie społeczno-kulturalne.

zdjęcie

-Kolejna edycja programu koordynowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie to wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi na terenie Iławy. Zainteresowanie w poprzednich edycjach pokazało, jak potrzebny i ważny jest to program. Każdy człowiek potrzebuje odpoczynku, a zwłaszcza opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.Ten program ma za zadanie zapewnić członkom rodzin lub opiekunom osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków, dać czas na regenerację. Ma być wsparciem, którego potrzebują dla siebie, także po to, by dalej moc pomagać bliskim.– mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

Opieka wytchnienia to trzy formy wsparcia przypisywane według indywidulnych potrzeb, wykorzystywanych w ramach jednej puli środków. Są to:

 • opieka w miejscu zamieszkania, czyli obecność opiekuna, do 70 godzin w ciągu roku;
 • wsparcie specjalistyczne np. skorzystanie z usług rehabilitanta, logopedy;
 • wsparcie kulturalne (sfinansowanie np. wyjścia do kina mamy z dzieckiem).

Dla kogo jest program?

 • dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym,
 • dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, ze wskazaniami łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia, tj.   konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • dla członków rodzin lub opiekunów świadczący bezpośrednią opiekę nad osobą posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności/orzeczenie równoważne, lub dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem łącznie w pkt. 7 i 8 orzeczenia.

 

Wsparcie w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 przysługuje wyłącznie w przypadku wspólnego zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna z osobą niepełnosprawną na terenie miasta Iławy.

Potrzebujesz pomocy? Dowiedz się więcej!

Osoby zainteresowane wsparciem w ramach programu proszone są o kontakt z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie - Anną Szubring-Kozłowską tel. 89 649 97 25, email: a.szubring-kozlowska@mops.ilawa.pl

Program Opieka wytchnieniowa 2024  finansowany jest ze środków
Gminy Miejskiej Iława.