• 24
    STY 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Mienie komunalne - ogłoszenia

    Przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej - ul. Jasielska 2

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Iławy o przetargu ustnym ograniczonym.

Burmistrz Miasta Iławy ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miejskiej Iława, położonej przy ul. Jasielskiej 2 w Iławie z przeznaczeniem na teren zieleni przylegający do budynku wielorodzinnego.

Postępowanie dotyczy części nieruchomości gruntowej o pow. 12 m2, położonej w Iławie przy ul. Jasielskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Iławy w obrębie 12 jako działka nr 435/5, dla której Sąd Rejonowy w Iławie prowadzi księgę wieczystą
nr EL1I/00042308/2 z przeznaczeniem na teren zieleni przylegający do budynku wielorodzinnego przy ul. Jasielskiej 2.

Treść ogłoszenia znajduje się w załączonym pliku.