• 10
    STY 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Mienie komunalne - ogłoszenia

    Wykazy lokali na terenie miasta Iławy

Publikujemy wykazy lokali, znajdujących się na terenie miasta Iławy, przeznaczonych do zbycia lub zamiany.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych lokali znajdą Państwo w załączonych wykazach:

  1. Wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy, położonego w Iławie przy ul. Narutowicza 9/14.
  2. Wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy, położonego w Iławie przy ul. Wojska Polskiego 7/8.
  3. Wykaz lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do zamiany, położonego w Iławie przy ul. Smolki 19/14.
  4. Wykaz lokalu użytkowego, przeznaczonego do zbycia na rzecz dzierżawcy, położonego w Iławie przy ul. Wiejskiej 2B/2.