• 09
    STY 2024

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Mienie komunalne - ogłoszenia

    Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonych do wydzierżawienia