• 15
    GRU 2023

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Nieruchomość przy ul. Jasielskiej przeznaczona do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie przetargowym.

Nieruchomość jest zlokalizowana przy ul. Jasielskiej w Iławie.

  • Działka nr 12-435/5
  • 12m2
  • teren zieleni przylegający do działek przy budownictwie wielorodzinnym

Więcej szczegółów dostępnych jest w załączonym wykazie.