• 06
  GRU 2023

 • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia

Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w trybie bezprzetargowym.

Nieruchomości znajdują się w Iławie:

 • na Wyspie Wielka Żuława
 • przy ul. Jagiełły
 • przy ul. Kolejowej
 • przy ul. Kossaka
 • przy ul. Kościuszki
 • przy ul. Makuszyńskiego
 • przy ul. Sikorskiego
 • przy ul. Jana III Sobieskiego
 • przy ul. Wojska Polskiego
 • przy ul. Wiejskiej
 • przy ul. Ostródzkiej
 • przy ul. Ziemowita
 • przy ul. Kopernika
 • przy ul. Niepodległości
 • przy ul. Piaskowej
 • przy ul. Dąbrowskiego
 • przy ul. Komunalnej
 • przy ul. Sienkiewicza

Szczegółowe informacje na temat ww. nieruchomości znajdą Państwo w zał. ogłoszeniu.