• 05
    GRU 2023

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Miasto Iława z jedną z najwyższych dotacji w skali kraju!

3mln 990 tys zł dofinansowania miasto otrzymało z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach 9 edycji Programu Inwestycji Strategicznych: „Rozświetlamy Polskę”. Najwyższe dofinansowanie wyniosło 4 mln zł, zatem nasze miasto otrzymało jedną z najwyższych dotacji w kraju!

zdjęcie

Kolejna edycja rządowego wsparcia zakłada modernizację infrastruktury oświetlenia dróg na terenie całego kraju. Urząd Miasta wystąpił o dofinansowanie wymiany opraw oświetleniowych z sodowych na energooszczędne. Dzięki zaplanowanej inwestycji nastąpi znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez wykorzystanie nowoczesnych elementów techniki oświetleniowej, czyli opraw LED wraz z synchronizacją oświetlenia z innowacyjnymi systemami zarządzania.

Jakość oświetlenia na terenie miasta ulegnie znacznej poprawie, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa i wzrost komfortu życia mieszkańców. Mniejsze zużycie energii to także zmniejszenie emisji CO2 – śladu węglowego.

Cieszę się z tak dużej dotacji. Dzięki niej zmodernizujemy oświetlenie na terenie całego miasta. Z jednej strony poprawimy widoczność i warunki bezpieczeństwa, z drugiej zaś obniżymy koszty energii elektrycznej, która mocno podrożała na przełomie ostatniego roku. – mówi Dawid Kopaczewski, Burmistrz Miasta Iławy.