• 08
    LIS 2023

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Nieruchomość przy ul. Komunalnej do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta Iławy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Iława przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.

Lokalizacja: ul. Komunalna

Oznaczenie wg danych ewidencji gruntów: Działka nr 8-30/20

Powierzchnia nieruchomości: 6 389 m2

Przeznaczenie: Zbieranie i przetwarzanie odpadów i drogi dojazdowe