• 24
    PAZ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Projekty UE

    Doposażymy iławskie szkoły podstawowe!

Miasto Iława podpisało umowę o dofinansowanie projektu pn. "Doposażenie placówek oświatowych Miasta Iławy w nowoczesny sprzęt dydaktyczny".

zdjęcie

Miło nam poinformować, że projekt przygotowany przez naszych pracowników, we współpracy z przedstawicielami iławskich szkół podstawowych, został rekomendowany do dofinansowania. Umowa pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, a Gminą Miejską Iława została podpisana przez burmistrza Dawida Kopaczewskiego. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 1 154 916,11 zł

Dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 957 634,98 zł

Cel projektu: doposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Iława.

Zakres projektu: wyposażenie pracowni dydaktycznych tj. komputerowych, językowych, aktywności fizycznych, edukacyjno-terapeutycznych, nauk ścisłych, integracji sensorycznej. Wyposażenie umożliwi wprowadzenie zajęć przyczyniających się do poprawy jakości edukacji w zakresie kluczowych kompetencji , podniesienia jakości zajęć sportowych na rzecz rozwoju aktywności fizycznej przyczynającej się do zachowania dobrego stanu zdrowia, a także umożliwiających wdrożenie nowej oferty.