• 19
    WRZ 2023

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Scena jest Twoja - zgłoś się do przeglądu talentów!

I Iławski Przeglądu Talentów "Scena jest Twoja".

zdjęcie

Burmistrz Miasta Iławy wraz z Iławskim Centrum Kultury zaprasza serdecznie dzieci, młodzież i dorosłych do I Iławskiego Przeglądu Talentów "Scena jest Twoja". Głównym celem Przeglądu jest wyłonienie wśród uczestników talentów w różnych dziedzinach scenicznych m.in.: śpiewie, tańcu, umiejętnościach gawędziarskich/krasomówczych, grze aktorskiej, kabarecie, grze na instrumencie, recytacji. Dla zwycięzców przewidziano nagrody finansowe! Zgłoszenia przyjmujemy do 22 września br.

Poprzez Przegląd chcemy popularyzować działania artystyczne, promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego, umożliwić prezentacje swoich pasji i talentów oraz promować nowe talenty.

Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży będących uczniami iławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dorosłych mieszkańców Iławy.
Uczestnicy zostaną przydzieleni do czterech kategorii wiekowych:

1. Kategoria I – uczniowie klas 1-4 szkół podstawowych,

2. Kategoria II – uczniowie klas 5-8 szkół podstawowych,

3. Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych (poniżej 18 roku życia),

4. Kategoria IV – dorośli mieszkańcy Iławy,

Uczestnikami Przeglądu mogą być osoby indywidualne (soliści) oraz grupy/zespoły. Zgłoszenia należy przesłać drogą mailową na adres: animacja@ickilawa.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 22 września 2023 r. (szczegóły zgłoszenia opisane są w regulaminie zawartym w załączniku).