• 01
  SIE 2023

 • Kategoria:Dla mieszkańców, Realizacje inwestycji miejskich

  Odbiór inwestycji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie

31 lipca br. odebrano kolejną inwestycję drogową w naszym mieście.

zdjęcie

Inwestycja pn.: „Budowa dróg na terenie miasta Iławy – część 2: Budowa drogi do budynków przy ulicy Skłodowskiej 11 i 11A w Iławie” objęła: 

 • budowę jezdni i chodników z brukowej kostki betonowej,

 • budowę parkingów,

 • budowę kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem do istniejącej sieci,

 • budowę oświetlenia ulicznego LED z przyłączem do istniejącej sieci energetycznej,

 • modernizację sieci wodociągowej,

 • wykonanie drogowego oznakowania pionowego i poziomego.

Wartość zrealizowanych robót wyniosła 433.468,75 zł brutto.