• 16
    LIS 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Realizacje inwestycji miejskich, Projekty UE

    Ponad 5,5 miliona na rozwój komunikacji publicznej w Iławie!

 27 października burmistrz Dawid Kopaczewski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie na dofinansowanie projektu pn. Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie.
Oznacza to m.in. kolejne elektryczne autobusy, nową ścieżkę rowerową i wymianę oświetlenia w mieście na energooszczędne.

zdjęcie

-Coraz większa ilość samochodów na ulicach naszego miasta, korki w godzinach szczytu oraz pojawiający się problem z miejscami parkingowymi to problem, który staramy się rozwiązać poprzez inwestowanie w zrównoważony transport.  Chcąc zachęcić mieszkańców Iławy do korzystania z  autobusów miejskich i rowerów nieustannie  szukamy środków na poprawę jakości taboru ZKM, wprowadzamy nowe linie oraz powiększamy sieć ścieżek rowerowych.   Wszystko po to, aby z każdego zakątka Iławy dało się dojechać autobusem lub rowerem. – mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

- W czerwcu tego roku składaliśmy jako Gmina Miejska Iława do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o dofinansowanie na projekt pn.„Zrównoważony rozwój komunikacji publicznej w Iławie“. Zależało nam zarówno na pozyskaniu środków na rozwój komunikacji miejskiej, jak i rowerowej. Wnioskowaliśmy  o środki na zakup dwóch kolejnych autobusów elektrycznych dla ZKM wraz z ładowarką, dostawę7 kolejnych tablic informacji pasażerskiej, wymianęczęści opraw oświetleniowych na energooszczędna na osiedlu Piastowskim, doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Piaskowej oraz na wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Kopernika do Dworca PKP. – mówi Magdalena Szcześniak Kierownik Wydziału Planowania Inwestycji i Monitoringu.

-Z końcem października otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  i dzięki temu już w tym roku ruszamy z realizacją. Ogłaszamy przetargi na autobusy, budowę ścieżki, której dokumentację mamy już gotową i na wszystkie pozostałe element zwarte we wniosku. W 2023 roku natomiast rozpoczniemy wymianę oświetlenia na osiedlu Piastowskim.-dodaje burmistrz Dawid Kopaczewski.

Zadanie w 80,99% dofinansowane ze środków RPOWiM na lata 2014-2020. W ramach zadania zostanie zrealizowany:

  • zakup 2 autobusów elektrycznych, ładowarki,
  • dostawa7szt. tablic dynamicznej informacji pasażerskiej,
  • częściowa wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na osiedlu Piastowskim,
  • doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Piaskowej,
  • budowa ścieżki pieszo – rowerowej od ul. Kopernika do dworca PKP.

Termin realizacji zadania do 30.11.2023 r.

Wartość projektu 8 022 255,66 zł w tym kwota dofinansowanie 5 572 995,02 zł.