• 20
    PAZ 2022

  • Kategoria:Projekty UE

    Cyfrowy Grant to prawie 1 milion zł na zwiększenie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i usprawnienie urzędowych e-usług.

Grant Cyfrowa Gmina to 996 180 zł na zakup sprzętu i doposażenie biur urzędu miasta oraz aż 16 jednostek podległych i nadzorowanych, czyli Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji, ICUW, Iławskie Centrum Kultury, biblioteka, szkoły, przedszkola i żłobek.

zdjęcie

Zadanie to jest w 100 % dofinansowane w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z osi priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmacnianie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
Od września 2023 sprzęt zakupiony z tego zadania pozwoli na usprawnienie obsługi zdalnej interesantów oraz zwiększy poziom cyberbezpieczeństwa.