• 22
    CZE 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Mobilny Urzędnik przyjdzie z pomocą

Zainicjowana przez burmistrza nowa usługa skierowana jest do mieszkańców Iławy o szczególnych potrzebach w tym: starszych (65+), schorowanych, niepełnosprawnych lub sprawujących opiekę. Dla wszystkich tych, którzy z powodu deficytów zdrowotnych,  czasowych lub z trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się  mają problem z dotarciem do Urzędu Miasta.

zdjęcie

- Projekt Mobilny Urzędnik to ułatwienie dla wielu osób i możliwość skorzystania z pomocy w załatwieniu spraw urzędowych z domu.  Dzięki Mobilnemu Urzędnikowi można m.in. złożyć wniosek o dowód osobisty, zarejestrować działalność gospodarczą, czy złożyć inny wniosek. Zachęcam, aby informować o takiej możliwości sąsiadów, znajomych i wszystkich tych, dla którym może być ona przydatna- mówi burmistrz Dawid Kopaczewski.

-Urzędnik dostarczy też potrzebne dokumenty do domu i pomoże w ich uzupełnieniu, udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą. Wszelkie inne dokumenty wymagane do dołączenia mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie-dodaje Monika Kowalska-Kastrau Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych.

O pomoc mobilnego urzędnika można wystąpić na kilka sposobów: telefonicznie – 89 649 01 89, wysyłając e-mail: kowalska.kastrau@umilawa.pl albo kontaktując się osobiście w pok. nr 110 w ratuszu. Usługa przeznaczona jest dla osób z trudnościami w poruszaniu się, dlatego też wszystkie zgłoszenia będą analizowane i weryfikowane pod kątem zasadności.

Przypominamy także o możliwości skorzystania z e-usług UM Iławy, dzięki którym sprawy urzędowe,  można załatwić nie wychodząc z domu.  Dzięki realizacji projektu Cyfrowy Przyjazny Urząd i Portalowi Mieszkańca złożenie wniosku o wycinkę drzew, krzewów, czy wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego, czy też zarejestrowanie lub wyrejestrowanie psa nie wymaga wizyty w urzędzie.Wystarczy skorzystać z funkcjonalności, jakie daje Portal Mieszkańca-www.portal.miastoilawa.pl

USŁUGA MOBILNEGO URZĘDNIKA JEST BEZPŁATNA.

Pełen zakres usług znajduje się w ulotce informacyjnej załączonej do artykułu.