• 22
    CZE 2022

  • Kategoria:Mienie komunalne - ogłoszenia

    Ogłoszenie VII przetargu nieograniczonego nr 3 na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kajki w Iławie.