• 13
    MAJ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Burmistrz Dawid Kopaczewski: Kolejne wsparcie dla iławskich seniorów

Do Iławy dociera program „Warmińsko-Mazurska Karta Seniora”. Jako jedno z działań polityki senioralnej oparte jest na aktywizacji seniorów – główniez województwa warmińsko-mazurskiego, w różnych obszarach ich życia.

zdjęcie

- Osoby w wieku 60+ to obecnie blisko 9000 mieszkańców naszego miasta, jak informuje Pełnomocnik Burmistrza ds. Osób Starszych i Niepełnosprawnych Monika Kowalska-Kastrau. – Mamy wielu seniorów, którzy chcieliby aktywnie spędzić jesień swojego życia,ale skromne emerytury stoją im na przeszkodzie.

Karta Seniora uprawnia do korzystania systemu korzystnych zniżek w jednostkach kulturalnych takich jak kina, teatry, muzea, filharmonie, a także w parkach krajobrazowych, ośrodkach rekreacyjnych, klubach sportowych, hotelach i restauracjach. Co ważne, z Kartą Seniora można zrobić tańsze badania diagnostyczne, a także zakupy.  

- Problemy i potrzeby seniorów są nam bliskie, a Karta Seniora ma ułatwiać dostępdo szeregu usług i produktów, skierowanych właśnie do tej grupy wiekowej – mówi Burmistrz Miasta Dawid Kopaczewski - Zachęcam wszystkich lokalnych przedsiębiorców
do partnerstwa w Programie Karta Seniora. To ważne, by iławscy seniorzy mieli bogaty wachlarz możliwości skorzystania z karty na miejscu, w naszym mieście – dodaje.

Jak uzyskać Kartę Seniora?

Do programu może przystąpić każdy mieszkaniec Iławy mający 60 lat i więcej. W tym celu należy złożyć wniosek do Urzędu Miasta Iławy w pok. 110 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Regulamin programu oraz aktualizowana na bieżąco lista partnerów dostępna jest na stronie Biura Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie  

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/warminsko-mazurska-karta-seniora/2397-propozycja-dla-seniorow-z-warmii-i-mazur

Przystąpienie do programu Karta Seniora to dla przedsiębiorstw gwarancja promocji w środowiskach senioralnych. Punkty takie otrzymają certyfikat partnera i dla rozpoznania programową naklejkę.

Więcej informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu 89/649-01-89 lub drogą mailową mkowalska.kastrau@umilawa.pl