• 13
    MAJ 2022

  • Kategoria:Dla mieszkańców, Wsparcie Osób Starszych i Niepełnosprawnych

    Zebranie Miejskiej Rady Seniorów.

W dniu 10.05.2022 odbyło się zebranie Miejskiej Rady Seniorów. Na zaproszenie udział w spotkaniu wzięli : Pan Dawid Kopaczewski - Burmistrz Miasta Iławy, Pani Urszula Jędrychowska - Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ds. Seniorów oraz Pan Bartosz Głuszak - Prezes Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko - Mazurskiego FOSA w Olsztynie. Głownym celem zebrania było omówienie spraw bieżących, związanych z codziennym funkcjonowaniem osób starszych.

zdjęcie