• 13
  GRU 2021

 • Kategoria:Dla mieszkańców

  Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

zdjęcie

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Iławie

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Iławie.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 19.11.2021 r. do 19.12.2021r. w następujących formach:

Wypełnienie ankiety

Ankieta będzie dostępna w formie interaktywnej TUTAJ. Wypełnienie ankiety będzie możliwe od 19.11.2021 r. do 19.12.2021 r.
Ankiety będzie można wypełnić także w postaci papierowej i złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Miejskiej w Iławie ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, lub po wypełnieniu zeskanować i przekazać drogą elektroniczną na adres: um@umilawa.pl

Zbieranie uwag za pomocą formularza

Uwagi będą zbierane za pomocą formularza zamieszczonego do pobrania w formie elektronicznej ze strony https://bip.umilawa.pl lub na końcu niniejszego artykułu. Formularz będzie możliwy do pobrania od 19.11.2021 r. do 19.12.2021 r.
Wypełnione formularze w postaci papierowej należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Miejskiej w Iławie ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława lub drogą elektroniczną na adres: um@umilawa.pl

Przeprowadzenie warsztatu

Warsztat zaplanowano na 7 grudnia 2021 r. w godzinach 17:00 – 19:00 w Szkole Podstawowej nr 3 w Iławie zlokalizowanej przy ul. Niepodległości 11A.

Przeprowadzenie punktów konsultacyjnych

Punkty konsultacyjne będą czynne w dniach:

 • 25.11.2021 r. w godzinach 13:00 – 18:00 w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 26,
 • 07.12.2021 r. w godzinach 12:00 – 16:00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jagiellończyka 3.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie https://bip.umilawa.pl i https://miastoilawa.pl/ oraz dostępne w wersji papierowej w Wydziale Planowania, Inwestycji i Monitoringu Urzędu Miasta w Iławie ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława:

 • Projekt uchwały Rady Miejskiej Iławy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Uzasadnienie projektu uchwały;
 • Mapa określająca granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji;
 • Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po dniu 19.12.2021 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Miejskiej w Iławie.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  oraz zamieszczona na stronie https://bip.umilawa.pl i https://miastoilawa.pl/