• 11
    PAZ 2021

  • Kategoria:Dla mieszkańców

    Efektywne NGO 2 - bezpłatne szkolenie online

Już ponad 200 przedstawicieli i przedstawicielek organizacji pozarządowych skorzystało ze szkolenia. Dołącz do nich!

zdjęcie

Efektywne NGO 2

25-26 października odbędzie się 2-dniowe szkolenie, podczas którego eksperci z Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przybliżą w formie online kwestie związane z działalnością organizacji pozarządowych. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi z pełnym zaangażowaniem uczestników w ćwiczenia warsztatowe, w związku z czym osoby uczestniczące muszą posiadać komputer/smartfon z mikrofonem (mile widziana również kamera).

Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia:

  1. Strategiczne planowanie celów w zakresie procesu stanowienia prawa: misja i wizja, system wartości etycznych, diagnoza sytuacji społeczno-ekonomicznej, ewaluacja.
  2. Strategiczne planowanie działań: metodologia opracowywania planów działań i harmonogramów, model CANVAS wykres Gantta, określanie ryzyka.
  3. Proces stanowienia prawa w Polsce i udział NGO w konsultacjach publicznych: źródła prawa, podstawy prawne konsultacji publicznych, zasady budowania stanowiska do projektu aktu prawnego.
  4. Pozyskiwanie środków na wzmocnienie NGO w kontekście udziału w procesie stanowienia prawa: analiza problemów i potrzeb NGO, współpraca z administracją publiczną i sektorem prywatnym (w tym crowdfunding), zasady i tryby związane z pozyskiwaniem środków, konkursy grantowe.

Zgłoś swój udział