• 15
    LIP 2020

  • Kategoria:Projekty UE

    Dokąd nową ścieżką rowerową?

Kolejna trasa rowerowa gotowa -  Gmina Miejska Iława zakończyła budowę nowej ścieżki rowerowej prowadzącej z Iławy w kierunku miejscowości Kamień. Powstało 890 metrów asfaltowej nawierzchni. Teraz można wygodnie dojechać do granic miasta,  bez obaw nawet nocą,  gdyż ścieżka jest dobrze oświetlona. Dodatkowo dla bezpieczeństwa użytkowników przy stromych skarpach zostały zamontowane barierki ochronne

zdjęcie

Jak informuje Burmistrz Miasta Iława Dawid Kopaczewski, roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane z Brodnicy, a koszt całej inwestycji wynosi około 850 tysięcy złotych, z czego ponad 537 tysięcy złotych jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWiM na lata 2014-2020.

Wybudowana ścieżka łączy się na granicy gminy miejskiej z istniejącą ścieżką rowerową na terenie gminy wiejskiej prowadzącej w kierunku jeziora Łabędź oraz trasami rowerowymi w rejonie Jeziora Jeziorak i wzdłuż rzeki Iławki. Gmina Miejska Iława, mówi Burmistrz,  skomunikowała w ten sposób cenne przyrodniczo obszary  położone w otulinie Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Zrealizowana inwestycja będzie służyła okolicznym mieszkańcom, zwiększy potencjał turystyczny Iławy i przyczyni się do propagowania aktywnego, zdrowego stylu życia.