• 28
  LIS 2018

 • Kategoria:Projekty UE

  Chodźmy na spacer, las jest na wyciągnięcie ręki

Projekt rewitalizacji lasu komunalnego przy ul. Sienkiewicza w Iławie został pomyślany jako przestrzenna narracja o lesie.Wprowadzone interwencje przestrzenne - ścieżki spacerowe i rowerowe, kładka widokowa oraz mała architektura i elementy identyfikacji wizualnej - dają możliwość nowegoodbioru miejsca i ułatwiają dostrzeżenie piękna lasu.

zdjęcie

Unikatowy kompleks z kilkusetletnim drzewostanem grądu subatlantyckiego staje się głównym bohaterem miejsca (Grąd subatlantycki to siedlisko przyrodnicze obejmujące lasy liściaste z domieszką gatunków iglastych. Wiodące gatunki drzew to graby i dęby. Charakterystyczne dla grądu subatlantyckiego jest stosunkowo słabo wykształcone runo leśne - przyp. red.). Wprowadzone interwencje przestrzenne - ścieżki spacerowe i rowerowe, kładka widokowa oraz mała architektura i elementy identyfikacji wizualnej - dają możliwość nowegoodbioru miejsca i ułatwiają dostrzeżenie piękna lasu.

Nadrzędnym celem projektu jest zachowanie ekologii miejsca i zastanego ekosystemu przy jednoczesnym udostępnieniu terenu szerokiej grupie użytkowników - spacerowiczom, biegaczom, rowerzystom tradycyjnym i jazdy grawitacyjnej, osobom starszym, dzieciom, osobom w pełni sprawnym fizycznie i tym z ograniczeniami ruchowymi czy wzrokowymi. Dlatego też zastosowane w lesie materiały mają charakter głównie naturalny. Zastosowano przepuszczalną mineralną nawierzchnię ścieżek, a w miejscach charakterystycznych wprowadzono odcinki z cegły ceramicznej, która również jest materiałem pochodzenia naturalnego. Mała architektura wykonana jest z drewna z jesionu, który jest gatunkiem występującym na terenie lasu. Istotne dla projektu było utrzymanie charakteru lasu, a nie zamiana miejsca na park miejski z betonowymi alejkami lub z placem zabaw z syntetyczną nawierzchnią. Wprowadzone elementy mają subtelny charakter i mają służyć obcowaniu użytkowników miejsca z naturalną przyrodą - bogactwem miejscowych gatunków ptaków i zwierząt leśnych, sezonowo zmieniającą się szatą roślinną - spadającymi jesienią liśćmi, kwitnącymi wiosną zawilcami czy głęboką zielenią lasu występującą w porze letniej. 

 

W zakresie inwestycji wykonano następujące elementy zagospodarowania terenu:

 • ścieżki piesze dopuszczające ruch rowerowy, których przebieg ustalono na podstawie istniejących w terenie "wydeptanych" ścieżek,
 • widokowa kładka piesza dostępna dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zjazdowe trasy rowerowe typu Singletrack o łącznej długości ok. 980 m wzbogacone o przeszkody (roller, double, stolik, profilowane zakręty),
 • rowerowy park umiejętności służący doskonaleniu techniki jazdy będący placem ćwiczeniowym o powierzchni 860m2 (w tym niespełna 200m2 powierzchni utwardzonej) wyposażony w przeszkody treningowe (drewniane kładki, roller, rock garden, profilowane zakręty),
 • mała architektura (ławki parkowe, kosze na odpadki, hamaki, huśtawki),
 • identyfikacja wizualna w postaci tablic informacyjnych,
 • oświetlenie terenu (w tym poza tradycyjnym doświetleniem ciągów pieszo - rowerowych -oświetlenie niskie podkreślające sylwety drzew, iluminacja kładki widokowej),
 • nasadzenia uzupełniające zieleni wysokiej, krzewów oraz zieleni niskiej.

 

                Teren jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Nie posiada progów, krawężników ani schodów stanowiących barierę dla osób na wózkach inwalidzkich. Część ścieżek biegnących zgodnie z poziomem istniejącego terenu posiada spadki powyżej 5%, jednak zapewniono dostęp do wszystkich znaczących lokalizacji projektu dla osób z ograniczeniami ruchu. Identyfikację wizualną przystosowano do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku - słabo- i niedowidzących.

        Lasmiejskiprzy ul. Sienkiewicza zyskał nowe oblicze w ramach projektu unijnego pn. "Rewitalizacja lasu komunalnego w Dzielnicy Pojezierza Brodnicko - Iławskiego I Krainy przyrodniczo - leśnej zwanej Bałtycką przy ul. Sienkiewicza w Iławie". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020 w ramach 6 osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo, działanie: Dziedzictwo naturalne, poddziałanie: Efektywne wykorzystanie zasobów. Całkowita wartość projektu unijnego wyniosła ostatecznie 4,8 mln złotych w tym dofinansowanie unijne w wysokości niespełna 3,5 mln.

Planowane oddanie do użytku terenu przewiduje się na drugi tydzień października.